Tapahtumajärjestäjän etiketti

Voit järjestää tapahtumasi Rantakesän etikettiä noudattaen missä tahansa 18 tapahtumapaikasta. Tapahtumien tulee olla osallistujille ilmaisia ja avoimia, joten pelkkä myyntitapahtuma ei ole Rantakesän etiketin mukainen. Kaupungit ovat neuvotelleet lupakäytännöt etukäteen viranomaisten kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sinun tarvitsee ilmoittaa oma tapahtumasi Rantakesän kartalle ja huomioida alla oleva muistilista. Kun tapahtumasi on hyväksytty osaksi Rantakesää, se ilmestyy tapahtumakalenteriin.

Uskomme, että kun saamme mahdollisuuden käyttää yhteistä kaupunkitilaa meille mieluisalla tavalla, niin suhde kaupunkiin syvenee ja vastuu yhteisestä tilasta vahvistuu. Näin ollen tapahtuman järjestäjä on itse vastuussa tapahtuman turvallisuudesta, koosta, melurajoituksista ja siisteydestä.

Muistilista

 • Voit myydä tapahtuman yhteydessä tuotteita, ruokaa tai juomaa. Alkoholin myynti ei ole sallittu.
 • Rantakesä on tarkoitettu pienimuotoiseen, hauskaan ja vastuulliseen yhdessä olemiseen ja kokemiseen. Jos tapahtumastasi on tulossa suuri, ole yhteydessä, niin mietimme soveltuuko se Rantakesään ja neuvomme mitä ilmoituksia tulee tehdä. *1
 • Huolehti, että kulkureitit ja pelastustiet pysyvät avoimina koko tapahtuman ajan.
 • Varmista, että kaikki rakennelmat ovat turvallisia ja huolehdi siitä, että ne puretaan heti tapahtuman päätyttyä ja viedään pois paikalta. Huolehdi myös, että tapahtumapaikka on yhtä siisti tapahtuman päättyessä kuin sen alkaessa. Varaa roskille riittävästi jäteastioita.
 • Avotulen teko ja tuliesitykset tai niihin verrattava tulen käyttö, eivät ole sallittuja missään Rantakesän tapahtumapaikoista.
 • Suunnittele tapahtumasi niin, että se tai siihen osallistuvat ihmiset eivät vahingoita paikan nurmea, puita tai istutuksia.
 • Suosi akustista musiikkia ja muista kohtuullinen melutaso naapurit huomioiden. Jos tapahtumasta aiheutuu meluhäiriötä, on kohteliasta informoida lähimpiä asukkaita (ja välttää valitukset). Rantakesän tapahtuma-ajat ovat 7-22. *2
 • Pysäköinti tapahtuu virallisilla pysäköintipaikoilla.
 • Kerro myös vieraille Rantakesän etiketti  ja vetoa tarvittaessa niillä. Helsingin kaupungin yleiset järjestyssäännöt ovat normaalisti voimassa, ks. Helsinki ja Espoossa noudatetaan Suomen yleistä järjestyslakia, ks. Espoo.
 • Jos joku vieraista käyttäytyy asiattomasti, ole tarvittaessa yhteydessä poliisiin.
 • Yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti. Tilaisuudesta ei saa aiheutua vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Vastuu tilaisuudesta ja sen vaikutuksista on aina järjestäjällä.

Tarvittaessa neuvomme sinua lisää turvallisuuteen, ääneen, liikenteeseen tai siisteyteen liittyvissä asioissa. Vinkkejä ja ohjeita voit etsiä myös Helsingin tapahtumajärjestäjän ohjeista ja Espoon tapahtumajärjestäjän ohjeista.

* 1)  Yli 200 osallistujan tapahtumista tulee tehdä pelastussuunnitelma, joka toimitetaan pelastuslaitokselle vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa. Näin tulee toimia myös, jos tapahtumassa käytetään pyrotekniikkaa tai vaarallisia kemikaaleja. Yli 200 hengen tapahtumista tulee myös tehdä tapahtumailmoitus poliisille 5 vrk ennen tapahtumaa. Lisätiedot: www.hel.fi/yleisotapahtumat ja www.espoo.fi/tapahtumaohjeet

* 2) Viimeistään kello 22 mennessä päättyvistä yksipäiväisistä, enintään kerran viikossa järjestettävistä ulkoilmatapahtumista ei pääsääntöisesti tarvitse tehdä meluilmoitusta ympäristökeskukseen. Melutaso ei saa tällöin kuitenkaan ylittää häiriöherkkien kohteiden läheisyydessä 70 dB. Akustisen musiikin suosiminen on toivottavaa. Helsingin ympäristökeskus ja Espoon ympäristökeskus neuvovat tarvittaessa lisää
(Helsinki: ymk@hel.fi, p. 09 310 1635 ja Espoo: ymparisto@espoo.fi, p. 09 8162 4832 ja 09 8162 4842).

TIEDOTUS JA MARKKINOINTI

Kerromme kaikista tapahtumista Rantakesän Facebook-sivulla ja nettisivulla.

Seuraa sivua ja mainosta sitä – edistät myös oman tapahtumasi näkyvyyttä. Tiedotamme tapahtumista myös medialle. Tapahtuman markkinointi on kuitenkin myös itsestä kiinni. Perusta tapahtumalle Facebook -sivu tai Facebook -tapahtuma. Voit tehdä myös omia mediatiedotteita ja muita markkinointitempauksia.

Mikäli sinulta kysytään tapahtuman järjestämiseen lupia, muista kertoa, että kyse on Rantakesä-tapahtumasta, ja ohjaa kysyjät tapahtuman nettisivulle sekä Facebook -sivulle.

Pidetään hauskaa – Stadin rannat ovat meidän!

Osallistu tapahtumaan

Yhteystiedot: me@rantakesa.fi